Odpowiedzi

2009-12-21T16:28:49+01:00
* ogólnogeograficzne
o topograficzne wielkoskalowe
o topograficzne średnioskalowe
o topograficzne małoskalowe
o przeglądowe
* tematyczne
o społeczno-gospodarcze - to mapy ludnościowe, gospodarcze, usług, polityczno-administracyjne.
+ gospodarcze
# mapa zasadnicza
# podstawy zagospodarowania terenu
# komunikacji
# gospodarki mieszkaniowej
# przemysłu
# rolnictwa
# usług
# swobody dyspozycyjnej terenu
+ społeczne
# demograficzne
# wybranych elementów socjalno-bytowych
# patologii społecznych
o przyrodnicze
+ fizjograficzne
# geologiczne
# rzeźby terenu (hipsometryczne)
# hydrograficzne
# klimatu
# glebowe
# szaty roślinnej
# świata zwierzęcego
+ sozologiczne
+ zagrożenia środowiska
+ ochrony środowiska


3 2 3