Odpowiedzi

2009-09-15T13:26:07+02:00
Rozwój przedsiębiorczości wpływa na tworzenie miejsc pracy zarówno
w istniejących i nowopowstających podmiotach gospodarczych, jak też na samozatrudnienie. Dlatego równie ważne obok wspierania inwestycji jest promowanie postaw przedsiębiorczych i przedstawianie korzyści i możliwości płynących z prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Szczególnie istotną rolę w kreowaniu miejsc pracy odgrywają małe i średnie firmy. Skuteczna walka z bezrobociem to także wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób bezrobotnych lub biernych zawodowo poprzez budowanie i wspieranie postaw kreatywnych i dostarczanie wiedzy o funkcjonowaniu małych firm, a także wsparcia finansowego, prawnego i organizacyjnego.