Napisz za pomocą symboli matematycznych:
a) --- (zrobiłem, nieważne)
b) iloczyn różnicy liczb "X" i "Y" oraz liczby "Z"
c) różnica potrojonej liczby "T" i liczby "X"
d) iloraz iloczynu liczb "X", "Y" i "Z" przez liczbę "100"
e) suma iloczynu liczb "X", "Y" i "T" oraz iloczynu licz "Y", "Z" i "T"
f) --- (zrobiłem, nieważne)

3

Odpowiedzi

2009-12-21T16:29:37+01:00
B) xyz
c) 3t-x
d) xyz/100
e) xyt + yzt
2009-12-21T16:37:26+01:00
B) iloczyn różnicy liczb "X" i "Y" oraz liczby "Z"
(x-y)z
c) różnica potrojonej liczby "T" i liczby "X"
3T-x
d) iloraz iloczynu liczb "X", "Y" i "Z" przez liczbę "100"
xyz/100
e) suma iloczynu liczb "X", "Y" i "T" oraz iloczynu licz "Y", "Z" i "T"
xyt+yzt
2009-12-21T18:00:52+01:00
B) (x-y)z
c) 3t-x
d) xyz/100
e) xyt + yzt