"Pan Tadeusz" Adam Mickiewicz
Odpowiadając na poniższe pytania zacytuj odpowiedni fragment utworu, podaj księgę i numer wersu:
1. Jakie danie zwykle rozpoczynało ucztę w Soplicowie?
2. Który malarz miał - według Telimeny - gust soplicowski?
3. Jakimi słowami gajowy przerwał nudne obiadowanie i zmobilizował do organizacji polowania?
4. Jakie grzyby są godłem państewka, bo czerw ich nie zjada?
5. Gdzie według Rejenta szukała grzybów Telimena?
6. Kto był pomysłodawcą urządzenia uczty w zamku?
7. Czyje wywody przerwał Gerwazy nakręcaniem zepsutych zegarów?
8. Ile lat miał Maciej Dobrzyński?
9. Jaką pieśń nucił Maciek Dobrzyński, tuż przed przyjazdem posłów w sprawie zajazdu?
10. Kogo ze świętych przedstawiał obrazek podarowany Tadeuszowi przez Zosię po bitwie?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-21T16:33:33+01:00
2.Malarz orłowski. księga trzecia.
4. Księga Trzecia
niestety wiecej nie wiem