1. Oblicz użyteczną pracę wykonaną przez silnik o mocy 4 kW w czasie 10 minut, jeżeli sprawność silnika wynosi 75%

2. Oblicz siłę ciągu silnika elektrowozu jadącego z szybkością 108km/h gdy moc silnika wynosi 1 mW, zaś sprawność silnika wynosi 90%

3. Ciało spada z wysokości 10 m. Oblicz jego energię potencjalną 10m nad ziemią.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-22T00:11:33+01:00
Zad.1.
P=4kW=4000W
t=10min=600s
n=75%
Wu=?

Wd=P*t [J]
Wd=4000*600
Wd=2400000J
n=Wu/Wd=3/4
Wu=(3/4)*Wd
Wu=(3/4)*2400000
Wu=1800000J

Zad.2.
V=108km/h=30m/s
Pd=1MW=1000000W
n=90%

F=?
F=Pu/V [N]
n=Pu/Pd=9/10
Pu=(9/10)*Pd [W]
Pu=(9/10)*1000000
Pu=9000000 W

F=9000000/30
F=300000N=300kN

Zad.3. W zadaniu nie ma podanej masy, ale jeżeli już będzie to tam można podstawić za m i obliczyć

h=10m
g~10N/kg
Ep=?

Ep=m*g*h [J]
Ep~m*10*10
Ep~100*m [J]
1 5 1