Pani Helena ulokowała na giełdzie kwotę 1000zł, kupując akcje firm X i Y. Po roku inwestycja ta pprzyniosła 10% zysku, przy czym wartość akcji firmy X wzrosła o 20%, a wartośc akcji firmy Y o 20% spadła. Ile pieniędzy ulokowała pani helena w akcjach firmy Y ?

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-21T16:37:51+01:00
To samo zadanie masz tutaj rozwiązane
http://zadane.pl/zadanie/247679
2009-12-21T16:38:43+01:00
X+y=1000
1,2x+0,8y=1100
1,2x=1100-0,8y
x=(1100-0,8y)/1,2
(1100-0,8y)/1,2+y=1000 / *1,2
1100-0,8y+1,2y=1200
0,4y=100
y=250
x=750
2009-12-21T16:43:36+01:00
X+y=1000
1,2x+0,8y=1100

x=1000-y

1,2*(1000-y)+0.8y=1100
1200-1,2y+0,8y=1100
-0,4y=-100
0,1y=25
y=250

x+250=1000
x=750

odp: Pani Helena zainwestowała na giełdzie 250zł w firmę Y i 750 zł w firmę X