Czy otrzymana wartość liczbowa jest liczbą niewymierną?
a) Pole trapezu o podstawach 4cm i 6 dm oraz wysokości √30cm
b)suma obwodów kół o średnicach 6 cmi 0.5 m
c)pole kwadratu o przekątnej długości √12 cm.
d)objętośc sześcianu o krawędzi √7 m .
e) pole równoległoboku o boku √11 cm i takiej samej wysokości.

Prosze o dokładne wyliczenia wszystkich podpunktów tylko szybko plis!!!!!

1

Odpowiedzi

2009-12-21T16:57:06+01:00
A)
P = (4 + 60)√30 ÷ 2
P = 50√30 cm²
niewymierna
b)
obw1 = 6²π
obw1 = 36π cm
obw2 = 5²π
obw2 = 25π cm
obw = 25π + 36π
obw = 61π cm
niewymierna
c)
P = √12*√12
P = 12 cm²
wymierna
d)
V = √7³
V = 7√7 m³
niewymierna
e)
P = √11*√11
P = 11 cm²
wymierna

Nie napisałam zamiany jednostek ale to chyba jest proste.
Pamiętaj! 1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm
23 4 23