Mam prośbę czy może mi to ktoś napisać
Napisz krótkie opowiadanie w którym przedstawiasz pojedynek Achillesa z Hektorem.Zastosuj wszystkie poznane imiesłowy.
A poznaliśmy my Imiesłów przysłówkowy uprzedni i Imiesłów przysłówkowy współczesny.Tylko SZYBKO!!!

1

Odpowiedzi

2009-12-23T16:47:37+01:00
Było południe gdy wyszedłszy Achilles z tłumów wojska dążył aby zabić Hektora. Idąc powoli zaczynał biegnąć. Hektor wystraszony zaczął uciekać. Przebiegłszy 3 razy bramy Troji Achilles ugodziwszy Hektora w szyję strzałą pokonał go. Ciało wziął na swój rydwan i pojechał do swojego obozu.

Imiesłów:
uprzednie: wyszedłszy,przebiegłszy, ugodziwszy
współczesne: idąc,biegnąć,uciekać