Skomentuj słowa rozkazu M. Tuchaczewskiego : ,,Po trupie białej Polski wiedzie droga do wszechświatowego pożaru. N anaszych bagnetach przyniesiemy wolność wyzyskiwanej ludzkości". Odpowiedz, jakie nadzieje wiązali bolszewicy z pokonaniem Polski. (min 15 zdan) Przede wszystkim proszę o ładne zakończenie!! Szybko!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-24T01:05:02+01:00
Po pokonaniu Polski droga na Zachód będzie otwarta...a tam rozprzestrzeni się (w ten, czy inny spsób) rewolucyjny duch. Z czym wiązali nadzieję? Z tym, że nie wiadomo, w jakiej kondycji była Armia Czerwona. W raczej kiepskiej. To tyle jeśli o kondycję militarną. A czy mogła im pomóc rewolucja w Niemczech? Szczerze nie wiem. Jak zrewoltowane były w tym czsie jednostki armii?