Wykonano cztery doświadczenia, działając kwasem siarkowym na cynk.Otrzymano następujące ilości wodoru: w pierwszym - 11,2dm3 (warunki normalne), w drugim - 0,25 mola, w trzecim - 0,1g, w czwartym - 2,4*10do23 potęgi cząsteczek. W którym doświadczeniu użyto największej ilości cynku?

1

Odpowiedzi

2009-12-22T18:11:55+01:00
Przeliczymy wszystkie jednostki na dm3... Najłatwiej proporcją...

1. 11,2dm^3

2.
1m - 22,4dm^3
0,25m - Xdm^3

X = 0,25m*22,4dm^3/1m = 5,6dm^3

3.
2g - 1m
0,1g - Xm

X = 0,05m


1m - 22,4dm^3
0,05m - Xdm^3

X = 1,12dm^3

4.
1m - 6,02*10^23cz
Xm - 2,4*10^23cz

X = 0,4m

1m - 22,4dm^3
0,4m - Xdm^3

X = 8,96dm^3

Najwięcej cynku dali tam, gdzie wytworzyło się najwięcej gazu, czyli w pierwszym przypadku:)

Pzd.:)