Ułożyć równania reakcji, za pomocą których można dokonać następujących przemian:
a) metanol-> metanal-> kwas mrówkowy
b) etanol-> etanal-> kwas octowy
c) propanol->propanal-> kwas propionowy
d) propan-2-ol -> propanon
e) butan-1-ol -> butanal-> kwas masłowy
f) butan-2-ol -> butanon
g) jodek etylu -> etanol -> etanal -> kwas octowy

2

Odpowiedzi

2011-09-04T00:51:37+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

a) metanol-> metanal-> kwas mrówkowy
CH3OH + CuO---->HCHO + Cu + H2O
HCHO + Ag2O---->HCOOH + 2Ag

b) etanol-> etanal-> kwas octowy
C2H5OH + CuO---->CH3CHO + Cu + H2O
CH3CHO + Ag2O---->CH3COOH + 2Ag

c) propanol->propanal-> kwas propionowy
CH3-CH2-CH2-OH + CuO---->CH3-CH2-CHO + Cu + H2O
CH3-CH2-CHO + Ag2O---->CH3-CH2-COOH + 2Ag

d) propan-2-ol -> propanon
CH3-CH(OH)-CH3 + CuO---->CH3-C(O)-CH3 + Cu + H2O

e) butan-1-ol -> butanal-> kwas masłowy
CH3-CH2-CH2-CH2-OH + CuO---->CH3-CH2-CH2-CHO + Cu + H2O
CH3-CH2-CH2-CHO + Ag2O---->CH3-CH2-CH2-COOH + 2Ag

f) butan-2-ol -> butanon
CH3-CH2-CH(OH)-CH3 + CuO---->CH3-CH2-C(O)-CH3 + Cu + H2O

g) jodek etylu -> etanol -> etanal -> kwas octowy
C2H5I + KOH---H2O--->C2H5OH + KI
C2H5OH + CuO---->CH3CHO + Cu + H2O
CH3CHO + 2Cu(OH)2---->CH3COOH + Cu2O + 2H2O

3 5 3
2011-09-04T01:27:10+02:00

a) metanol-> metanal-> kwas mrówkowy


CH₃OH+ CuO--> HCHO + Cu + H₂O
HCHO+ AgO-->HCOOH + 2Ag

b) etanol-> etanal-> kwas octowy


C₂H₅OH + CuO-->CH₃CHO + Cu + H₂O
CH₃CHO + Ag₂O-->CH₃COOH + 2Ag

c) propanol->propanal-> kwas propionowy


CH₃-CH₂-CH₂-OH + CuO-->CH₃-CH₂-CHO + Cu + H₂O
CH₃-CH₂-CHO + Ag₂O-->CH₃-CH₂-COOH + 2Ag

d) propan-2-ol -> propanon


CH₃-CH(-OH)-CH₃ + CuO-->CH₃-C(=O)-CH₃ + Cu + H₂O

e) butan-1-ol -> butanal-> kwas masłowy


CH₃-CH₂-CH₂-CH₂-OH + CuO-->CH₃-CH₂-CH₂-CHO + Cu + H₂O
CH₃-CH₂-CH₂-CHO + Ag₂O-->CH₃-CH₂-CH₂-COOH + 2Ag

f) butan-2-ol -> butanon


CH₃-CH₂-CH(-OH)-CH₃ + CuO-->CH₃-CH₂-C(=O)-CH₃ + Cu + H₂O

g) jodek etylu -> etanol -> etanal -> kwas octowy


CH₃CH₂I + KOH--H₂O-->CH₃CH₂OH + KI
CH₃CH₂OH + CuO-->CH₃CHO + Cu + H₂O
CH₃CHO + 2Cu(OH)₂-->CH₃COOH + Cu₂O + 2H₂O

3 5 3