Odpowiedzi

2009-12-21T19:55:46+01:00
Mickiewicz napisał ''Pana Tadeusza'' na emigracji.
Na napisanie tego utworu-eposu złożyło się wiele przyczyn.
Mickiewicz byl rozczarowany emigracją z powodu klótni,intryg(emigranci oskarżali się wzajemnie i spierali o to,kto ponosi odpowiedzialność za upadek powstania listopadowego).
Poeta tęsknil za Ojczyzną(Litwą),krajem lat dziecinnych,który chcial chociaż zobaczyć oczyma wyobrażni.Chcial odtworzyć przeszłość napoleońską i obudzić w narodzie nadzieję,która towarzyszyła Polakom podczas kampanii napoleońskiej.Chciał również utrwalić i rozsławić obyczaje Polski szlacheckiej.
Genezę utworu wyjaśnia sam Mickiewicz w ''Epilogu'' ''Pana Tadeusza'',z którego pochodzą słowa:''Kraj lat dziecinnych!On zawsze zostanie święty i czysty jak pierwsze kochanie''.
Tło historyczne utworu przypada na lata 1811-1812 na Litwie(Soplicowo,Zaścianek Dobrzyński),okres przygotowań Napoleona do wojny z Rosją,o czym wieści tu docierają.
1 5 1