Do zmiareczkowania 0,2521 g kwasu szczawiowego
H2C2O4 x 2H2O w środowisku kwaśnym zużyto 25 cm3 roztworu KMnO4. Oblicz stężenie w mol x dm-3 i miano roztworu kwasu szczawiowego. Prozę o krótki opis.
ODPOWIEDŹ WYNOSI 0,032 mol x dm -3 i 0,004932 g x cm-3

1

Odpowiedzi

2009-12-22T22:14:57+01:00
Równanie reakcji: (jonowe)

5 C₂O₄²⁻ + 2 MnO₄⁻ + 16 H⁺ ==> 2 Mn²⁺ + 10 CO₂ + 8 H₂O
układamy bilans elektronowy:
Mn + 5e ==> Mn 2
10
2 C - 2e ==>2 C 5

Stosunek molowy:

5 moli H₂C₂O₃*2H₂O - 2 mole KMnO₄

Dane:
Masa kwasu szczawiowego: 0,2521g
Masa molowa kwasu szczawiowego dwuwodnego: 114g/mol
Objętość manganianu zużyta na miareczkowanie: 25cm³

układamy proporcję:

1000 cm³ - 2 mole - 5 * 114g/mol
25 cm³ - x - 0,2521 g

x=1000 * 2* 0,2521/25 * 5 * 114
x=0,035 mol/dm³


V - Cm - M molowa
vśr - Cm - masa substancji


jak się liczy proporcję???

1 - 2 - 3
4 - 5 - 6


gdy nie wiadome jest:
4=1*2*6/5*3
gdy nie wiadome jest:
5=1*2*6/4*3
gdy nie wiadome jest:
6=4*5*3/1*2
Legenda:
* mnożenie
/ dzielenie (ułamek może oznaczać)


Przepraszam ale miano kwasu szczawiowego nie mogę obliczyć nie wychodzi! :-(((
Przepraszam