1. Kardynał Armand de Richelieu był ceniony przez króla Ludwika XIII i nienawidzony przez szlachtę. Znajdź powody tak różnej oceny tego polityka, próbując wcielić się w rolę zwolenników i przeciwników kardynała.
a) Ja król Francji Ludwik XIII wysoko oceniam działalność kardynała Armanda de Richelieu gdyż...................................................................
..........................................................
..........................................................................
...................................................................
b) My szlachta francuska protestujemy przeciwko polityce prowadzonej przez kardynała Armanda de Richelieu gdyż..................................................................
..........................................................................
........................................................................
...........................................................

Proszę pomóżcie z góry dzia. Za najlepsze daje naj;)

1

Odpowiedzi

2009-12-21T19:53:33+01:00
1. Kardynał Armand de Richelieu był ceniony przez króla Ludwika XIII i ynienawidzony przez szlachtę. Znajdź powody tak różnej oceny tego polityka, próbując wcielić się w rolę zwolenników i przeciwników kardynała.
a) Ja król Francji Ludwik XIII wysoko oceniam działalność kardynała Armanda de Richelieu gdyż ogranicyz pryzwilej arystokracji, wzmacniając władzę królewską.........................
...................................................................
b) My szlachta francuska protestujemy przeciwko polityce prowadzonej przez kardynała Armanda de Richelieu gdyż dąży on do wprowadzenia haniebnego ustroju, zwanego absolutyzmem, w którym król sprawuje niepodzielną, tyrańską władzę.........