A)Średnia długość kroku iwony wynosi 60 cm. Ile kroków wykonała iwona podczas spaceru o długości 2.7 km?
b)Cena 1m² działki rekreacyjnej wynosi 22 zł. Ile kosztuje działka o powierzchni 15 arów?
c)W Polsce produkuje się ok. 400 000 t jaj kurzych rocznie. Jedno takie jajo waży około 55 g. Ile jaj produkowanych jest co roku w Polsce? Wynik podaj w mld sztuk.
d) Jezioro Śniardwy ma powierzchnie 10 660 ha a Morze Kaspijskie ma powierzchnię 371 000km². Ile razy większe jest M.Kaspijskie od J.Śniardwy?
e)W opakowaniu znajduje się 50 drażetek witaminy C a każda waży 0.1 g. Ile opakowań mozna wypełnic zapasem drazetek o wadze 1 t?
WAŻNE NA JUTRO PILNE!!! Z GORY DZIEKI:)

3

Odpowiedzi

2009-09-14T21:01:14+02:00
A)Średnia długość kroku iwony wynosi 60 cm. Ile kroków wykonała iwona podczas spaceru o długości 2.7 km?

2,7km =270000cm
270000/60=4500
iwona wykonała 4500 kroków

b)Cena 1m² działki rekreacyjnej wynosi 22 zł. Ile kosztuje działka o powierzchni 15 arów?

15a=1500m2
1500*22=33000
działka kosztuje 33 tys. zł.

c)W Polsce produkuje się ok. 400 000 t jaj kurzych rocznie. Jedno takie jajo waży około 55 g. Ile jaj produkowanych jest co roku w Polsce? Wynik podaj w mld sztuk.

400 000t =400 000 000kg = 400 000 000 000g
400 000 000 000/55=7272727272,(72) w przybliżeniu 7272727272
7 272 727 272 = 7 miliardów 272 miliony 727 tysiące 272 jaja

d) Jezioro Śniardwy ma powierzchnie 10 660 ha a Morze Kaspijskie ma powierzchnię 371 000km². Ile razy większe jest M.Kaspijskie od J.Śniardwy?

1km2=100ha
371000km2=37100000ha
37100000/10660=3480,3
j.sniardwy jest 3481 razy mniejsze od morza kaspijskiego

e)W opakowaniu znajduje się 50 drażetek witaminy C a każda waży 0.1 g. Ile opakowań mozna wypełnic zapasem drazetek o wadze 1 t?
WAŻNE NA JUTRO PILNE!!! Z GORY DZIEKI:)

1t=1000kg=1000000g= 10 000 000 drazetek
10 000 000/50=200 000opakowan
18 4 18
2009-09-14T21:04:57+02:00
A. 2.7km=2700m
60cm=0,6m
2700m/0,6m=4500kroków
b.1ar=100m2
1m²= 22zł
100m² × 22zł= 2200zł za ar
c.400 000 ton = 400 000 000 kg
1jajko = 55g= 0,055 kg
400 000 000kg ÷ 0,055kg= 7272727272, (72) sztuk rocznie≈ 7,3 mld sztuk rocznie
d.10660 ha
371 000km²= 37,1 ha
10660ha ÷ 37,1ha≈ 287,3 razy większe
e.50x 0,1g= 5g waży paczka
1t= 1000kg=1000 000g
1000 000 g/5g= 200 000 paczek.

Pan na górze podpunkt d ma źle. 1 hektar to 10 000m².
11 3 11
2009-09-14T22:30:32+02:00
1. 270000:60=4500 kroków
2. 15 a=1500m² 1500* 22 zł=33000zł
3. 400000 t=400 000 000kg
400 000 000:0,055=7272727273 jaj
3 2 3