ZAPISUJCIE WSZYSTKIE OBLICZENIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Przepustowość sieci ( ang. network capacity) - parametr określający ilość danych,które można przesłać w jednostce czasu przez dany kanał transmisyjny.Zwykle podaje się w bitach na sekundę ( b/s)
A.Ile danych można przesłać przez godzinę przy polączeniu internetowym,którego przepustowość wynosi 56 Kb/s?
B.Ile czasu będzie trwało przesyłanie 40 Kb przez łącze o przepustowości 2 Mb/s?

2

Odpowiedzi

2009-12-21T17:38:25+01:00
A. 56kb/s
1h = 60 min = 3600s

1s - 56kb
3600s - x

x= 56kb * 3600s / 1s --- sekundy się skracają
x= 201600kb
B. 2mb/s
1mb = 1024kb
2mb/s = 2 *1024kb/s = 2084kb/s

1 s - 2084 kb
x - 40 kb

x= 40 kb * 1s / 2084 kb ----------- kb się skracają
x ≈ 0.02 s

2009-12-21T19:04:39+01:00
Ale to już było ;)

A)
56 Kb/s=7KB/s //zamiana bitów na Bajty
1h=60 min.=3600s //zamiana Godzin na Sekundy
3600kb*7KB/s=25200KB=15,2MB //Obliczenie wielkości danych przesłanych przez 1 godzinę
B)

2Mb/s=2084Kb/s //zamiana Megabitów na kilobity
40kb/ 2084kb/s=0,02s //Obliczenie czasu przesyłania danych