Plis pomóżcie!!! :):):)
To polecenie mojego zadania;
"Król Poleander jest podobny raczej do małego chłopca niż do dojrzałego władcy. Napisz jaki powinien być przywódca krajów. Podaj jego kilka najważniejszych cech. Wyjaśnij czym powinien kierować się dobry przywódca."

proszę pomóżcie mi, bo to na jutro.:):):)

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-21T17:34:37+01:00
Przywódca powinien być:
- rozsądny
- mądry
- rozważny
- obiektywny
- powinien kierowac się dobrem ogółu
- pomocny
- uczynny
- doświadczony
- zaangażowany w życie społeczne

Powinien kierowac się rozumem i doświadczeniem. Szanować zdanie innych i brać je do siebie tzn. rozważać. Powinien zapewniac odpowiednie warunki poddanym i pomagać potrzebującym. Powinien też dbać o swoich pracowników i starać się polepszać sytuacje w kraju.
2 5 2
2009-12-21T17:38:30+01:00
Przywódca krajów powinien być odpowiedzialny, odważny, nie bać się podejmowanych decyzji. Osoba taka nie może kierować się odczuciami własnymi, ale odczuciami ludzi żyjących w danym państwie. Przede wszystkim osoba taka musi być odporna na różnego rodzaju obelgi, gdyż na pewno nie zadowoli 100% mieszkańców.
2 5 2
2009-12-21T17:40:14+01:00
Przywódca krajów powinien przede wszystkim być lojalny wobec swoich poddanych. Powinien poważnie podchodzić do spraw.
Nie bać się swoich decyzji i mieć własne zdanie. Nie pozwalać sobą manipulować i dążyć do zamierzonych celów na dobro kraju.
2 5 2