No więc tak. Muszę odpowiedzieć na kilka pytań z tematu `Jak powstała republika rzymska?`
1) Na czym polegał ustrój republikański starożytnego Rzymu?
2) Co różniło demokrację ateńską od republiki rzymskiej?
3) Jaka była rola senatu? (w republice rzymskiej)
4) Kto pełnił najważniejszą rolę?
5) Wymień najważniejszych urzędników oraz ich zadania. (z obu republik)
6) Jakie cechy charakteru powinien mieć prawdziwy obywatel?

Dziękuję bardzo z góry. :*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-21T17:52:34+01:00
1) W 509 roku p.n.e. Rzymianie obalili ostatniego króla i zastąpili monarchię republiką, w którym władzę sprawowali wybierani urzędnicy. Urzędy sprawowano kolegialnie, a wyboru urzędników dokonywało zgromadzenie ludowe.
2) W demokracji ateńskiej każdy obywatel mógł decydować o sprawach państwa, natomiast w republice rzymskiej o najważniejszych sprawach decydował senat i dwaj konsulowie.
3) Senat był najwazniejszą instytucją, decydował o najistotniejszych sprawach państwowych. Zasiadali w nim dożywotnio byli urzędnicy sprawujący najwyższe urzędy.
4) Najwazniejszą rolę sprawowali dawaj konsulowie, którzy byli najwyższymi urzędnikami w Rzymie, sprawowali władzę wojskową, podlegali im też wszyscy urzędnicy w Rzymie.
5)Kosulowie( to co wyżej)
Cenzorzy-wybierani co 5 lat, urząd sprawowali przez 18 miesięcy, sporządzali listę obywateli, sprawowali nadzór nad majątkiem i dochodami państwa, dbali o porządek społeczny.
Pretorzy- zastępowali konsulów w razie ich nieobecności, zajmowali się interpretacją prawa- wymierzaniem sprawiedliwości
Dyktator- w wypadku zagrożenia, kosul powoływał na 6 miesięcy dyktatora, skupial w swoich rękach nieograniczoną władzę, zarówno cywilną, jak i wojskową, od jego decyzji nie było odwołania.
6)Powinien być:
odważny, odpowiedzialny, silny, patriota i mężny.

Mam nadzieję, że pomogłam.
Robilismy to na lekcji, więc jest dobrze.
Pozdrawiam =]
1 5 1