Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-22T00:31:28+01:00
A retired person

John Smith is a pensioner. He was born sixty-six years ago. It was in 1943 (nineteen forty-three). He was born in a small town in the south of England. Some years later he went to London. He left his family town at the age of eighteen. He worked in the capital city as a clerk in an office. After a few years he moved to a small village west of London. He lived in Britwell with family. He met his wife at a New Year’s Eve party. He got married to her a few months later. But after some years got divorced from her. They had two children- a boy and a girl. At the age of sixty-five John Smith retired on the grounds of his age.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Emeryt

John Smith jest emerytem. Urodził się 66 lat temu. To było w 1943 roku. Urodził się w małym mieście na południu Anglii. Kilka lat później on pojechał do Londynu. Opuścił swoje rodzinne miasto w wieku 18 lat. Pracował w stolicy jako urzędnik w biurze. Po kilku latach przeniósł się to małej wsi na zachód od Londynu. Mieszkał w Britwell ze swoja rodziną. Poznał swoją żonę na przyjęciu sylwestrowym. Ożenił się z nią kilka miesięcy później. Ale po kilku latach rozwiódł się z nią. Mieli dwoje dzieci- chłopca i dziewczynkę. W wieku 65 lat John Smith przeszedł na emeryturę ze względu na swój wiek.