Odpowiedzi

2009-09-14T21:07:54+02:00
PLUSY
możliwość wyboru władzy przez wolne i uczciwe wybory
możliwość kandydowania do ciał tworzących władzę przez wszystkich obywateli
rządami prawa i jawnością stanowienia prawa
przestrzeganiem elementarnych praw człowieka takich jak:
wolnością głoszenia swoich poglądów - nawet jeśli nie są one w danym momencie popularne
wolnością zrzeszania się i tworzenia politycznych grup nacisku
wolnością od dyskryminacji (seksualnej, rasowej, religijnej itp.)

MINUSY
- wyzyskiwanie innych ludzi
- zapewnianie sobie samemu kapitału
- problemy finansowe panstwa
- korupcja
-jeśli więcej jest idiotów (np.polityków) to mądrzy w mniejszości mają g* * no do powiedzenia..
25 3 25
2009-09-14T21:10:42+02:00
Pozytywne strony:

1. Zapewnienie wolności i swobód obywatelskich.
2. Jawne, wolne, otwarte głosowanie (np. wybór prezydenta, wybory parlamentarne)
3. Wolność słowa.
4. Respektowanie podstawowego pakietu Praw Człowieka.
5. Prowadzenie polityki zagranicznej (brak izolacji).
6. Uznawanie naszego rządu za legalny i zgody z prawem przez inne państwa.
7. Możliwość uczestnictwa w paktach (NATO EU).

Negatywne strony:

1. Zawiły i nieczytelny system prawny.
2. Trudności w zarządzaniu i administracji ( instytucje publiczne nie współpracują )
3. Powolne nieskutecznie podejmowanie decyzji (dwuizbowy parlament )
4. Ogromne wydatki związane z prowadzeniem działalności urzędów i biur poselskich.
5. Nieefektywne wykorzystywanie zasobów ludzkich i kapitału.
6. Brak współpracy między stronnictwami politycznymi.
7. Brak koordynacji między ministerstwami.
25 4 25
2009-09-14T21:30:17+02:00
+możliwością wyboru władzy przez wolne i uczciwe wybory
+możliwością kandydowania do ciał tworzących władzę przez wszystkich obywateli
+rządami prawa i jawnością stanowienia prawa
+przestrzeganiem humanistycznej idei praw człowieka takich jak:
=o wolność głoszenia swoich poglądów - nawet jeśli nie są one w danym momencie popularne
=o wolność zrzeszania się i tworzenia politycznych grup nacisku
=o wolność od dyskryminacji (rasowej, religijnej, seksualnej itp.)

napisalem tylko same (moim zdaniem) plusy!!!
alle mysle ze to tez troche pomoze;p

16 2 16