Rachunek telefoniczny składa się z opłaty stałej – abonamentu w wysokości 35 zł oraz opłaty rozmowy. Opłata z rozmowy to iloczyn liczby impulsów i ceny jednego impulsu wynoszącej 35 groszy. Która z nierówności pozwala obliczyć największą liczbę impulsów, aby rachunek telefoniczny nie przekraczał 150zł.
A. 150+35>x•35
B. 35+x•35<150
C. 35+x•0,35<150
D. 150+35>x•0,35

odpowiedz i uzasadnij

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-21T17:58:40+01:00
Odp C ponieważ zapisujemy opłatę stałą o do niej dodajemy ilość impulsów pomnożoną przez opłatę za inpuls a to ma być mniejsze od 150
2 1 2