Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-21T17:51:03+01:00
Gametofit - haploidalne stadium przemiany pokoleń rośliny lądowej. U mszaków gametofit jest stosunkowo duży, zielony i zdolny do samodzielnego istnienia. U roślin naczyniowych gametofit ulega znacznej redukcji. U paproci jest on jeszcze nadal rośliną samożywną (patrz rysunek). Najsilniej posuniętą redukcję obserwujemy u roślin nasiennych, gdzie gametofit jest całkowicie "ukryty" w ziarnie pyłku (gametofit męski) i zalążku (gametofit żeński).
Gametofit paprotników nazywany jest przedroślem (prothallium). Jest to niewielki twór, zielony, o budowie plechowatej, o kształcie nitkowatym lub sercowatym, jak np. u narecznicy samczej. Na spodniej stronie przedrośla znajdują się chwytniki, którymi przytwierdza sie ono do podłoża. Na tej samej stronie co chwytnniki występują też rodnie i plemnie.
Budowa przedrośla narecznicy (schemat)
2 3 2
2009-12-21T17:56:19+01:00
Gametofit to pokolenie rozmnażające się płciowo.
Sporofit to pokolenie rozmnażające się bezpłciowo.
Sporofit u mchu płonnika pojawia się na gametoficie (sporofit to bezlistna, a gametofit - ulistniona łodyżka).
2009-12-21T20:14:17+01:00
Gametofit - pokolenie rozmn. się płciowo, sporofit zaś pokolenie rozmn. się bezpłciowo. Sporofit u mchu płonnika pojawia się na gametoficie -sporofit to bezlistna łodyżka, a gametofit - ulistniona łodyżka.
1 1 1