Zadanie 1
Napisz równanie reakcji spalania niecałkowitego etanolu.
Zadanie 2
Oblicz stężenie procentowe roztworu etanolu, w którym na 1 cząsteczkę etanolu przypada 9cząsteczek wody.
Zadanie 3
Oblicz, ile gramów jodu należy rozpuścić w etanolu, aby powstało 80g 3-procentowego roztworu.
Zadanie 4
Napisz równanie reakcji metanolu z potasem. Nazwij produkty tej reakcji chemicznej.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-21T18:14:17+01:00
1.C2H5OH + O2 ----> 2C + 3H20
2.
C%= ms\mr * 100%
mr=ms+mH2O=208
9H20=162
C2H5OH=46
C%=46/208*100%=22%
3.
80g-100%
xg-3%
x=80*3%\100%=2,4g
4.*
2CH3OH + 2K ----> 2CH3OK + H2
metanolan potasu i wodór