Zad.1 Posegreguj rodzaje mieszanin oznaczone cyframi z ich przykład oznaczonymi literami.
1. gaz i ciecz a)mosiądz
2.ciecz w cieczy b)kryształki cukru w wodzie
3.ciało stałe w gazie c)sól kuchenna
4.ciało stałe w cieczy d)kurz w powietrzu
5.ciało stałe w ciele stałym e)tlen w wodzie
f)sok z wodą


Zad.2 Zależność rozpuszczalności substancji od temperatury można przedstawić graficznie za pomocą krzywej rozpuszczalności(s.111). Przeanalizuj wykres zależności rozpuszczalności ciał stałych w wodzie i odpowiedz na pytania.

a)Jaka jest zależność między rozpuszczalnością ciał stałych w wodzie a temperaturze........................................

b)Jaka jest rozpuszczalność azotanu(V) potasu(KNO₃) w wodzie:
w temperaturze 20⁰C?.....................
w temperaturze 45⁰C?.....................
w temperaturze 62⁰C?.....................
w temperaturze 85⁰C?.....................

c) W jakiej temperaturze rozpuszczalność azotanu(V) ołowiu(II) (Pb(NO₃)₂)
70g?.......................................;120g?..................................

d) Dla jakiej substancji zmiana krzywej rozpuszczalności jest najmniejsza w zależności od wzrostu temperatury?

...........................................................................

e) Czy jest różnica między rozpuszczalnością a rozpuszczaniem? Odpowiedź uzasadnij.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-21T19:05:43+01:00
Zad.1

1. gaz i ciecz e)tlen w wodzie
2.ciecz w cieczy f)sok z wodą
3.ciało stałe w gazie d)kurz w powietrzu
4.ciało stałe w cieczy b)kryształki cukru w wodzie
5.ciało stałe w ciele stałym a)mosiądz

Zad.2

a) Im wyższa temperatura tym łatwiej ciała stałe rozpuszczają się w cieczy.

b)Jaka jest rozpuszczalność azotanu(V) potasu(KNO₃) w wodzie:
w temperaturze 20⁰C - 35g KNO₃ na 100g wody
w temperaturze 45⁰C - 75g KNO₃ na 100g wody
w temperaturze 62⁰C - 104g KNO₃ na 100g wody
w temperaturze 85⁰C - 190g KNO₃ na 100g wody

c) Rozpuszczalność azotanu(V) ołowiu(II) (Pb(NO₃)₂)
70g - 32 stopnie C
120g - 83 stopnie C

d) Najmniejsza - NaCl chlorek sodu

e) Rozpuszczalność substancji to jej ilość mogąca się rozpuścić w danym rozpuszczalniku w określonej temperaturze.
Rozpuszczanie to proces w którym zmieszaniu podlegają dwie substancje. Powstaje wtedy mieszanina jednorodna.
8 3 8