Odpowiedzi

2009-12-21T20:36:32+01:00
Między Turcją a Polską dało się dostrzec w XVII wieku wiele punktów zapalnych, m.in.:

napady Kozaków na Turcję
napady Tatarów na Polskę
spalenie przez Kozaków Warny
bliskie stosunki Polaków z Habsburgami, które godziły w interesy Turcji.
W 1620 roku Kozacy spalili Warnę, dlatego do Polski weszły wojska turecko-tatarskie. Doszło do bitwy pod Cecorą. Podczas odwrotu wojsk polskich zginął hetman Stanisław Żółkiewski, a wielu Polaków dostało się do niewoli, między innymi hetman Koniecpolski. Rok później Polacy ruszyli na Mołdawię, bronili twierdzy Chocim. Doszło do podpisania pokoju, dzięki któremu granicę Polski wyznaczono na Dniestrze. Doprowadziło to do zaprzestania działań zbrojnych na południu, co było Polakom bardzo potrzebne do przeprowadzenia wojny ze Szwecją.

Tymczasem sułtanem Turcji został Mehmed IV, który dążył do ekspansji Turcji. Hetman kozacki Piotr Doroszenko ogłosił się lennikiem Turcji. W 1672 roku ruszyła na Polskę armia turecka. Zdobyła twierdzę Kamieniec Podolski, a Michał Korybut Wiśniowiecki podpisał rozejm w Buczaczu, przez który Polska utraciła Ukrainę i Podole, a także zobowiązała się płacić Turcji haracz. Rozejm ten nie został jednak przyjęty przez polski Sejm. W 1673 roku hetman Jan Sobieski pokonał Turków pod Chocimiem. Sława Jana Sobieskiego jako pogromcy Turków rozniosła się po całej Europie. Sami Turcy nazywali go "lwem Lechistanu". Już jako król podpisał z Leopoldem I traktat polsko-austriacki.

W 1683 roku armia turecka pod dowództwem wezyra Kara Mustafy zaatakowała Austrię. Celem ataku był Wiedeń, stolica cesarskiej dynastii Habsburgów. Na pomoc ruszył król Jan III Sobieski, który wygrał bitwę pod Wiedniem. Wezyr zbiegł z pola bitwy. Jednak to nie przesądzało o klęsce Turków. W 1684 roku utworzono sojusz Austrii, Wenecji, Polski i papiestwa przeciw Turcji, nazywany Świętą Ligą.

W 1699 roku podpisano pokój w Karłowicach na mocy którego Polska odzyskała prawobrzeżną Ukrainę i Podole.