Odpowiedzi

2009-12-21T18:10:40+01:00
W erze paleozoicznej rosły paprotniki. Te rośliny gdy pod warstwami ziemi, bez dostępu powietrza ani wody przy wysokim ciśnieniu uległy uwęgleniu tworząc węgiel. Gdy przyjrzymy się w węglu kamiennym można zobaczyć odciśnięty kawałek rośliny z której został stworzony.
9 4 9
2009-12-21T18:12:37+01:00
Złoża węgla kamiennego formowały się od 360 do 28 mln lat temu.Węgiel powstał na bagnistych obszarach, które w tamtych czasach porastały wilgotne lasy tropikalne. Szczątki obumarłych roślin opadły na dno bagnistych jeziorzysk lub lagun, gdzie z powodu małej ilości tlenu i odpowiednich bakterii rozkładały się bardzo powoli. W pierwszej fazie rozkładu gnijące rośliny zmieniły się w torf.Torf nie jest w stanie samoistnie przekształcić się w węgiel. Jego pokłady muszą najpierw zostać poddane odpowiedniemu ciśnieniu. Pierwsze zgniatanie złóż torfu odbywa się pod ciężarem wciąż narastającej ilości obumarłych roślin. Z warstwy torfu o grubości od 10 do 15 m może powstać jednometrowa warstwa węgla. Po zapełnieniu bagna przez substancję roślinną, na złoża torfu osadzały się warstwy piasku i mułu. Następnie teren obniżał się, a wody morskie lub jeziorne ponownie go zalewały, dzięki czemu dochodziło do kolejnego etapu akumulacji roślinnej. Cykl ten powtarzał się wielokrotnie, dlatego mówimy, że węgiel kamienny powstał w procesie sedymentacji cyklicznej. Doprowadziła ona do powstania licznych, oddzielonych od siebie innymi skałami osadowymi, pokładów węgla. Ich grubość różni się znacznie i wynosi od kilku mm do kilku metrów.
Tak więc odciski ,które można nie kiedy znaleźć na bryłakch węgla to odciski tych roślin z których on powstał, przynajmniej ja tak myśle
mam nadzieje ze pomoglam xD
8 3 8