W roczniku statystycznym wypisz produkt narodowy krajowy za rok 2008 i wypisz wartość produkcji globalnej podatków od produktów- dotacje do produktów , importu towarów i usług, zużycia pośredniego, spożycie, akumulacji, eksportu towarów i usług.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-21T18:15:25+01:00
Produkt narodowy brutto (PNB, ang. Gross National Product, GNP) - miara wartości wszystkich dóbr i usług finalnych wytworzonych przez obywateli danego państwa oraz przez osoby prawne z siedzibą na jego terenie niezależnie od tego, czy podmioty te działają w kraju, czy za granicą. Pomijane są dochody obcokrajowców w danym państwie.
1 5 1
  • Użytkownik Zadane
2009-12-21T18:15:34+01:00
Produkt narodowy brutto (PNB, ang. Gross National Product, GNP) - miara wartości wszystkich dóbr i usług finalnych wytworzonych przez obywateli danego państwa oraz przez osoby prawne z siedzibą na jego terenie niezależnie od tego, czy podmioty te działają w kraju, czy za granicą. Pomijane są dochody obcokrajowców w danym państwie.
2009-12-21T18:45:44+01:00
Produkt narodowy brutto jest sumą wszystkich dochodów obywateli danego państwa z dóbr i usług, oraz dochody osób mające siedzibę na terenie danego państwa, niezależnie czy działa w państwie. Pomija się dochody obcokrajowców.