Odpowiedzi

2009-12-21T18:32:21+01:00

Rezerwaty biosfery, obszary o wyjątkowych walorach przyrodniczych, zawierające w swoim obrębie typy ekosystemów reprezentatywne dla najważniejszych biomów na świecie. Rezerwatem biosfery mogą stać się obszary, które już wcześniej uzyskały status obszaru chronionego i jednocześnie służą jako centra badań naukowych oraz dydaktycznych.

W strukturze rezerwatów biosfery zaznaczają się dwie wyraźne strefy: centralna, w obrębie której znajdują się przykłady naturalnych lub niewiele przekształconych ekosystemów należących do jednej z wielkich stref biogeograficznych oraz buforowa, w której dozwolone jest prowadzenie gospodarki, w tym przekształcanie środowiska dla potrzeb badań i ruch turystyczny.