Ulóż i zaksięguj na dwóch kontach korespondujących operacje gospodarcze, które wywolaly zmiany w następujących skladnikach bilansu
1) w dwóch skladnikach aktywów na wartości 6000zl
2) w dwóch skladnikach pasywów na wartość 7800zl
3) w jednym skladniku aktywów i w jednym skladniku pasywów zwiększając sumę bilansową na wartość 4000 zl
4) w jednym skladniku aktywów i w jednym skladniku pasywów zmniejszając sumę bilansową na wartość 5000zl
5) w jednym skladniku aktywów trwalych i w jednym skladniku aktywów obrotowych na wartość 1000zl
6) w jednym skladniku aktywów obrotowych i w jednym zobowiązaniu zwiększając sumę bilansową na wartość 3000zl

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-22T12:39:50+01:00
1). KW- zakupiono materiały 6000,-
Kasa- ma (Ct) 6000
Materiały- winien (Dt) 6000
2). Przeznaczono zysk na kapitał zapasowy 7800,-
Wynik finansowy- winien (Dt) 7800
kapitał zapasowy- ma (Ct) 7800
3).Wb- zaciągnięto kredyt 4000,-
Rachunek bankowy- winien (Dt) 4000
Kredyty- ma (Ct) 4000
4) Wb- spłata kredytu 5000,-
Rachunek bankowy- ma (Ct) 5000
Kredyty- winien (Dt) 5000
5). Kw- zakupiono program komputerowy 1000,-
Kasa - ma (Ct) 1000
Wartości niematerialne i prawne- winien (Dt) 1000
6). Zakupiono towary- zapłata nastąpi później 3000,-
Towary- winien (Dt) 3000
Zobowiązania- ma (Ct) 3000

Trudne nie było :D:D
3 4 3