Odpowiedzi

2009-12-21T18:48:14+01:00
1. Gabriel, Michał, Rafał
2,3. Byt duchowy, który według wielu tekstów biblijnych spełnia funkcję Bożego posłańca, wysłannika, mediatora przekazującego Boże przesłanie. Aniołowie są duchami przeznaczonymi do usług. Niosą pomoc tym którzy zaufali Bogu, pragną życia z Bogiem przez całą wieczność - zbawienia.
4. Jest to Bóg pod trzema postaciami - Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
5. Jezus został ukrzyzowany, zmarł i po 3 dniach zmartwychwstał, Wstąpił do nieba a po 50 dniach zesłał na apostołów Ducha Świętego.

Mam nadzieję, że pomogłam. Pozdrawiam i liczę na najlepszą. :)
2 3 2
2009-12-21T18:48:20+01:00
Aniołowie są to duchy pozbawione ciała. Mają wolną wole, pomagają Bogu. Zbuntowanych aniołów nazywamy szatanami.

Trójca Święta-jest złożona z 3 osobach Boskich: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty inaczej nazywa się Trójcą Przenajświętszą.
3 3 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-21T18:48:47+01:00
1. Michał (Mikael)(dowodzi armią anielską)
2. Gabriel
3. Szatkiel
4. Baradiel
5. Szachakiel
6. Barakiel (Baradiel)
7. Sidriel (lub Pazriel)

Anioł - według większości religii, w których to pojęcie występuje, byt duchowy, który służy Bogu i na różne sposoby wspiera Jego działania.
Trójca Święta – dogmatyczne określenie w chrześcijaństwie, stwierdzające, że Bóg jest Bogiem Troistym, istnieje jako trzy Osoby - pozostając jednocześnie jednym Bytem. Wiara w Trójcę jest wyznawana przez wszystkie Kościoły katolickie, prawosławne, oraz wszystkie główne wyznania wyrastające z nurtu reformacji takie, jak luteranizm, kalwinizm, anglikanizm, metodyzm i prezbiterianizm. Dogmat o Trójcy Świętej jest więc „centralną prawdą wiary teologii chrześcijańskiej” . Formuła Trójcy zatwierdzona została w 325 roku podczas soboru nicejskiego. Uznanie wiary w Trójcę Świętą jest pierwszym koniecznym warunkiem wstąpienia do Światowej Rady Kościołów.


od momentu Zesłania Ducha Świętego, które miało miejsce 50 dni po Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, zapowiedziane przez Niego Królestwo zostaje otwarte dla tych, którzy w Niego wierzą (por. KKK 732). Stało się to w dniu Pięćdziesiątnicy - żydowskiego święta obchodzonego na pamiątkę dnia, w którym Bóg zawarł na górze Synaj przymierze ze swoim ludem i przekazał mu swoje prawo. Z okazji święta do Jerozolimy przybyli liczni pielgrzymi. Dzięki mocy Ducha Świętego, Piotr, który w godzinie pojmania Jezusa zaparł się Go trzykrotnie, teraz z odwagą przemówił donośnym głosem do zebranego tłumu. Zaświadczył o Zmartwychwstaniu Pana i wezwał wszystkich do nawrócenia oraz przyjęcia chrztu.
4 2 4