1.Ciała stałe,które w całości są jednym kryształem 13
2.Przedrostek dodawany do 10-2 jednostki podstawowej 5
3.Trwale połączone ze sobą atomy to... 10
4.Jej jednostką jest kilogram 4
5.Skrót Międzynarodowego Układu Jednostek Miar 2
6.Wzajemne przyciąganie się cząsteczek tej samej substancji 8
7.Inaczej siła grawitacji 6
8.Nazwa substancji,której roztwór wodny przewodzi prąd elektryczny 10
9.Nazwa górnej powierzchni cieczy 8
10.Właściwość ciał stałych, jaką posiada np.plastelina 12
11.Jeden z trzech stanów skupienia 3
12.Nazwa jednostki masy tysiąc razy mniejsza od kilograma 4
13.Najmniejsza część pierwiastka chemicznego, wykazująca jego właściwości 4
14.Przyrząd służący do wyznaczania masy 4
15.Inna nazwa cząsteczki 8

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-21T19:03:14+01:00
1. monokryształ
2.
3. cząsteczka
4. masa
5.SI
6.spójność
7.ciężar
8. Elektrolit
9.swobodna
10. plastyczność
11. gaz
12. gram
13.atom
14. waga
15.
17 3 17