Przepustowość sieci ( ang. network capacity) - parametr określający ilość danych,które można przesłać w jednostce czasu przez dany kanał transmisyjny.Zwykle podaje się w bitach na sekundę ( b/s)
A.Ile danych można przesłać przez godzinę przy polączeniu internetowym,którego przepustowość wynosi 56 Kb/s?
B.Ile czasu będzie trwało przesyłanie 40 Kb przez łącze o przepustowości 2 Mb/s?

Zapisujcie wszystkie obliczenia!!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

2009-12-21T19:03:12+01:00
A)
56 Kb/s=7KB/s //zamiana bitów na Bajty
1h=60 min.=3600s //zamiana Godzin na Sekundy
3600kb*7KB/s=25200KB≈15,2MB //Obliczenie wielkości danych przesłanych przez 1 godzinę
B)

2Mb/s=2084Kb/s //zamiana Megabitów na kilobity
40kb/ 2084kb/s≈0,02s //Obliczenie czasu przesyłania danych
4 2 4