Podstawą graniastosłupa jest trójkąt, w którym przeciwprostokątna ma długość 8cm, a jeden z kątów ma miarę 30*. Powierzchnia boczna tego graniastosłupa po rozwinięciu na płaszczyznę jest kwadratem. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość tego graniastsłupa.

2

Odpowiedzi

2009-12-21T19:35:41+01:00
Pp=½*4*4√3= 8√3
Pb=(12+4√3)²= 12²+2*12*4√3+(4√3)²= 144+96√3+48=192+96√3
Pc= 2Pp + Pb= 2*8√3+ 192+96√3= 112√3+192(cm²)
h= 12+4√3

V= Pp*h= 8√3*(12+4√3)= 96√3+96=(√3+1)96cm³
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-21T19:42:52+01:00
A=?
b=?
c=8 cm
L= 30 stopni
B=60 stopni

v= ?
Pc=?

H=a+b+c

1 .Obliczam długość a.
sin 30= a/c
a/8=1/2
2a=8
a=4


2.obliczam długosc b.
cos 30= b/c
b/8= pierwiastek z 3/ 2
8 pierwiastków z 3=2b
b= 4 pierwiastki z 3


3. Obliczam H-wysokosc graniastosłupa

H=a+b+c
H=4+ 4 pierwiastków z 3 +8
H= 12 + 4 pierwi z 3

4. Obliczam v

v=Pp * H
v=a*b/2 * H
v=12 * 4 pierw z 3
v= 96 pierw z 3 + 96

5.Obliczmy Pc
Pc= 2 *Pp + Pb