Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-14T21:55:04+02:00
Atmosfera na litosferę
- wietrzenie skał,
- niszczenie zabytków (erozja materiałów budowlanych)

2. Atmosfera na hydrosferę
- powstawanie trab powietrznych,
- zjawisko bryzy

3. Atmosfera na biosferę
- dostarczanie tlenu
- ochrona przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym

4. Hydorsfera na atmosfere
- powstawanie chmur,

5. Hydrosfera na litosferę
- erozja gleb
- zjawiska krasowe

6. Hydrosfera na biosfere
- źródło życia
- schronienie dla wielu gatunków zwierząt

7. Biosfera na atmosfere
- zanieczyszczenie powietrza
- dostaraczanie tlenu

8. Biosfera na litosfere
- wzbogacanie gleb w związki odzywcze,
- niszczenie gleb

9. biosfera na hydrosferę
- wzbogacanie wód powierzchniowych w tlen
- zanieczyszczenie wód


Starałam sę podac po kilka przykładów. Wybacz, że nie napisałam związków litosfery z pozostałymi sferami, ale nie przychodzi mi nic do głow
63 4 63
2009-09-14T22:26:11+02:00
Ogólnie są sfery: atmosfera biosfera hydrosfera litosfera.
w litosferze(skały) występują różne szczeliny, które ukrywają wodę( hydrosfera) czyszcząc ją, dzięki czemu zwierzęta i ludzie mogą ją pić (my to biosfera)

deszcz pada i nawadnia glebę
deszcz( można go zaliczyć do hydrosfery/woda/ jak i atmosfery/ gdyż znajduje się w niej- oczyszcza ją z substancji pylnych)spadając na ziemie daje początek nowym życiom jak i wspomaga rozwój już istniejącego- oddziaływanie hydrosfery atmosfery i litosfery

rosnące rośliny
rośliny struktury biologiczne zaliczane do biosfery reagują z litosferą- ziemia, przemieniają dwutlenek węgla w tlen i budujący węgiel

wydobywanie węgla
Ludzie jako biosfera wydobywają węgiel należący do litosfery, później go spalają i produkty tego procesu reagują na atmosferę, gdzie oddziałuje na hydrosferę tworząc kwaśne deszcze

20 2 20