Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-21T20:10:12+01:00
1. to K io
2. czom O lungma
3. ja N gcy
4. T ajwan
5. ś R odkowa
6. żółt A
7. S umeryjska
8. s T ep
9. malediw Y

10. czternaśc I e

11.singapu R
12. tyb E t
13. kara K orum
14. r O sja
15. dep R esja
16. arabia sau D yjska
17. chin Y

18. A rabski
19.Z achodnia
20.ta J ga
21. kasp I jskie

1. Główny ośrodek największego zespółu miejskiego Azji.
2. Jedna z nazw najwyższego szczytu Himalajów.
3. Najdłuższa rzeka Azji.
4. Jeden z pierwszych azjackich tygrysów.
5. Najwyżej położony region Azji to Azja Ś...
6. Najliczniejsza rasa Azji to rasa...
7. Azja jest kolebką tej najstarszej cywilizacji.
8. Strefa roślinna zajmująca znaczne obszary kontynentu, dominują w niej trawy.
9. Najmniejsze państwo Azji.

10. Liczba ośmiotysięczników Azji.

11. Państwo o największej gęstości zaludnienia.
12. Siedziba przywódcy lamaizmu- Dalajlamy.
13. Tam znajduje się jeden z największych lodowców.
14. Największe państwo Azji.
15. Morze Martwe charakteryzuje największa ... w Azji.
16. Kraj o najwyższym wskaźniku wydobycia ropy naftowej.
17. Najludniejsze państwo Azji.

18. Największy półwysep Azji.
19. Azja ... obejmuje państwa Bliskiego Wschodu i Zakaukazia
20. Największy lądowy biom świata, przeważają w nim drzewa iglaste.
21. Morze, będące jednocześnie największym jeziorem.
2 5 2