Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-21T20:06:03+01:00
1. w układzie współrzędnych - Funkcja
2. wynik mnożenia - Iloczyn
3. na przykład kołowy - Graf
4. ciąg zdań kończący się wnioskiem - argUmentacja
5. jedna z półprostych tworzących dany kąt - Ramię
6. tworzą je cyfry - liczbY
7. dział matematyki - Geometria
8. krzywa stożkowa - Elipsa
9. miara przestrzeni - Objętość
10. liczba 1 000 000 - Milion
11. łączy dwa punkty - odcinEk
12. nie zakrzywiona linia - prosTA
13. np. wklęsła - figuRa
14. .... pierwszej liczby naturalnej - czYnnik
15. łączy dwa dowolne punkty krzywej - Cięciwa
16. mnogość liczb - Zbiór
17. rodzaj trójkąta - równoramieNny
18. na przykład kilometr, kilogram - jEdnostka
16 3 16