Oblicz stężenie procentowe wody wapiennej otrzymanej w temperaturze 20⁰C, jeżeli rozpuszczalność wodorotlenku wapnia w tej temperaturze wynosi 0,16 g.

Ułóż chemograf, korzystając z podanych niżej równań reakcji chemicznych.

a) 2 Ca + O₂ ----> 2 CaO
b) Ca + 2 H₂O ---> Ca(OH)₂ + H₂ <strzałka w górę> xd
c) CaO + H₂O ---> Ca(OH)₂

1

Odpowiedzi

2012-10-11T10:12:33+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1) Z def. stęż. procent.
0,16g CaOH2 ---- 100,16g roztworu
xg Ca(OH)2 ------ 100g roztworu
x ≈ 0,16g
x ≈ 0,16%

2)
Ca---1---CaO----3---Ca(OH)2 
I---------------2------------I