Zadanie nr. 1
Oblicz, kożystając z praw działań na potęgach.
a) (10)3)4: (10)2)5 = te za nawiasami to potęgi np 2)5 tylko nie miałam jak inaczej napisać
b) ((-2)8)3:((-2)3)6 =
c) (-1,5)8 *(-1,5)6 :((-1,5)2)7 =

zadanie.2
Doprować wyrażenia do najprostrzej postaci.
a) (2do potęgi 3 )do potęgi 4 * (2do potęgi 7) do potęgi
________________________________________________ =
(2) do potęgi 5 ) do potęgi 4 : (2 do potęgi 3 ) do potęgi 4


b) 2 do potęgi 5 * 4 do potęgi 3* 64 do potęgi 4
________________________________________ =
8 do potęgi 2 * 128 do potęgi 3


Proszę o pomoc ;))

3

Odpowiedzi

2009-09-14T22:02:52+02:00
Potęgi zapisujemy przez ^ na przykłąd 2 do potęgi 5 będzie 2^5
1.
a) 100 (o ile te dwie potęgi są do 10 a nie ta druga potęga jest potęgą tej pierwszej)
b) (-2)^6
c) 1
2.
a) w liczniku nie ma potęgi na końcu podanej
b) 2^8
2009-09-14T22:05:45+02:00
Zad 1
(10³)⁴ : (10²)⁵= 10¹²: 10¹⁰= 10²
jak są potęgi przy nawiasach to się mnoży, jak jest mnożenie to potęgi się dodaje a jak dzielenie to odejmuje

drugie to =(-2)²⁴: (-2)¹⁸= (-2)⁶

trzecie= (-1,5)¹⁴: (-1.5)¹⁴=1

Zad 2 aha ° oznacza liczbę o której zapomniałeś wpisać w wyrażeniu (2⁷)°
a)(2¹²×2⁷°):(2²⁰:2¹²)= (2¹²×2⁷°):2⁸= 2¹²⁺⁷°⁻⁸=2⁴⁺⁷°
b)(2⁵×2⁶×2²⁴):(2⁶×2²¹)= 2³⁵:2²⁷= 2⁸ tu musisz wyznaczyć wspólny wykładnik czyli w tym wypadku 2 i jej potęgi
2009-09-14T22:14:23+02:00
A) (10)3)4: (10)2)5 = 10¹²:10¹⁰=10²=100
b) ((-2)8)3:((-2)3)6 =(-2)²⁴:(-2)¹⁸=(-2)⁶=64
c) (-1,5)8 *(-1,5)6 :((-1,5)2)7 =(-1,5)¹⁴:(-1,5)¹⁴=1

zadanie.2
Doprować wyrażenia do najprostrzej postaci.
a) (2³ )do potęgi 4 * (2⁷) do potęgi ?
_______________________________= (2¹²×2 ? ) /(2²⁰:2¹²)=2 ?/2⁸=2?
(2) ⁵) do potęgi 4 : (2 ³ ) do potęgi 4


b) 2 ⁵* 4 ³* 64 ⁴
____________ =[ 2⁵×(2²)³×(2⁶)⁴]/[(2³)²×(2⁷)³=(2⁵×2⁶×2²⁴)/(2⁶×2²¹)=2³⁵/2²⁷=2⁸=
8 ² * 128 ³
256