Zad. 1 Uzupełnij zdania
Atomy mają bardzo1)... rozmiary. 2)...atomów wyrażone w gramach przyjmują wartości rzędu 10 do potęgi-23g. Masę atomową wyraża sie w 3)... . Masę cząsteczkowa wyraża sie w ...

zad.2 Podaj masy atomowe następujących pierwiastków chemicznych :
a) rtęci b) magnezu c) wapnia d) krzemu e) żelaza

zad3 Oblicz masy cząsteczkowe podanych substancji :
a)Cl2 b) P4 c) KBr d) H2S E) NH3 f) Na2SO4 g) (NH4)2CO3
h) MG3(PO4) i) MgO j) NaF k) CaO l) H2SO4

zad4
Ustal wzór związku chemicznego o masie cząsteczkowej 78 u, zawierającego w cząsteczce 3 atomy w tym 2 atomy tego samego pierwiastka chemicznego o łącznej masie 46 u.

zad.5 Oblicz :
a) liczbę atomów znajdujących się w 56 g żelaza; b) liczbę atomów znajdujących się w 56 g. magnezu
Porównaj wyniki, podaj spostrzeżenia.

Prosze pomóżcie

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-21T19:46:59+01:00
Zad. 1 Uzupełnij zdania
Atomy mają bardzo małe rozmiary. Masy atomów wyrażone w gramach przyjmują wartości rzędu 10 do potęgi-23g. Masę atomową wyraża sie w atomowych jednostkach masy . Masę cząsteczkowa wyraża sie w unitach.

zad.2 Podaj masy atomowe następujących pierwiastków chemicznych :
a) rtęci -------- 200,59
b) magnezu -----------24,3
c) wapnia ------------40,08
d) krzemu -------------28,09
e) żelaza----------------55,85

zad3 Oblicz masy cząsteczkowe podanych substancji :
a)Cl2 ---------------- 2*35= 70u
b) P4 ----------------- 4*31=124u
c) KBr --------------------39+80=119u
d) H2S ------------------------2*1 + 32=34u
E) NH3 -----------------14+ 3*1= 17u
f) Na2SO4 --------------2*23 + 32 + 4*16=142u
g) (NH4)2CO3---------------2*14 + 8*1 + 12 + 3*16=96u
h) Mg3(PO4)2 ----------------3*24 + 2*31 + 8*16=262u
i) MgO ------------------24+16= 40u
j) NaF -----------------23+19=42u
k) CaO ------------------40+16=56u
l) H2SO4------------------2*1 + 32 + 4*16=98u

zad4
Ustal wzór związku chemicznego o masie cząsteczkowej 78 u, zawierającego w cząsteczce 3 atomy w tym 2 atomy tego samego pierwiastka chemicznego o łącznej masie 46 u.

46u/2 = 23u - to Na (sód)
78u-46u = 32u - S (siarka)
Na2S - 3 atomy w tym 2 atomu sodu i 1 atom siarki

zad.5 Oblicz :
a) liczbę atomów znajdujących się w 56 g żelaza; b) liczbę atomów znajdujących się w 56 g. magnezu
Porównaj wyniki, podaj spostrzeżenia.

b)
24 g magnezu-----------------------------1 mol magnezu
56 g magnezu-----------------------------x (moli magnezu)

x ≈ 2,3 mola magnezu.

1 mol magnezu------------------------ 6,02 * 10 ²³ atomów magnezu
2,3 mola magnezu------------------------x (atomów magnezu)

x ≈ 13,85 * 10 ²³ atomów magnezu


Atomy żelaza maja większą masę niż atomy magnezu.
20 4 20