Przetłumacz tekst na język angielski:
WALKA Z ZANIECZYSZCZENIAMI
Zauważyłeś ile śmieci jest w rzekach, oceanach i morzach? Zanieczyszczenie wód na świecie jest duże. Odpady wyrzucane do wody to na przykład plastikowe butelki, przez których połknięcie rocznie ginie 2 miliony ptaków i ssaków wodnych.
NIE WYRZUCAJ ŚMIECI DO WODY!
Zadbaj o czystość wód na świecie. Nie wyrzucaj do nich odpadów. Nie zabijaj ptaków i ssaków wodnych.

dzięki z góry;)

3

Odpowiedzi

2009-12-21T19:45:47+01:00
FIGHT pollution
Did you notice if it is garbage in rivers, oceans and seas? Water pollution in the world is big. Litter to water, for example, plastic bottles, by the ingestion of 2 million annual deaths of birds and mammals.
DO NOT PLACE FOR DISPOSAL OF WATER!
Take care of cleanliness of water in the world. Do not dispose of waste to them ....
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-21T19:45:44+01:00
Po angielsku:

FIGHT pollution
Did you notice if it is garbage in rivers, oceans and seas? Water pollution in the world is big. Litter to water, for example, plastic bottles, by the ingestion of 2 million annual deaths of birds and mammals.
DO NOT PLACE FOR DISPOSAL OF WATER!
Take care of cleanliness of water in the world. Do not dispose of waste to them. Do not kill birds and mammals.


po polsku:

WALKA Z ZANIECZYSZCZENIAMI
Zauważyłeś ile śmieci jest w rzekach, oceanach i morzach? Zanieczyszczenie wód na świecie jest duże. Odpady wyrzucane do wody to na przykład plastikowe butelki, przez których połknięcie rocznie ginie 2 miliony ptaków i ssaków wodnych.
NIE WYRZUCAJ ŚMIECI DO WODY!
Zadbaj o czystość wód na świecie. Nie wyrzucaj do nich odpadów. Nie zabijaj ptaków i ssaków wodnych.
2009-12-21T22:30:02+01:00
FIGHT pollution
Did you notice if it is garbage in rivers, oceans and seas? Water pollution in the world is big. Litter to water, for example, plastic bottles, by the ingestion of 2 million annual deaths of birds and mammals.
DO NOT PLACE FOR DISPOSAL OF WATER!
Take care of cleanliness of water in the world. Do not dispose of waste to them. Do not kill birds and mammals.