Odpowiedzi

2009-12-21T19:33:10+01:00
Przykłąd: MG2+ - dwudodatni jon magnezu - kation megnezu ;

* Fe3+ ... trójdodatni jon żelaza - kation żelaza
*Br- ... ujemny jon bromu - anion bromu
*H+ ... dodatni jon wodoru - kation wodoru
*S2- ... dwuujemny jon siarki - anion siarki
13 4 13