1.Która litera ma środek symetrii lecz nie ma osi symetrii?
a)S b)T c)O d)K
2.Ze schroniska do Hucisk jest 12,5km.Młodzież wychodzi ze schroniska o godz. 9:00 i schodzi do hucisk z prędkością 6km/h. Również o godz. 9:00 z Hucisk wyszedł im na przeciw brat Ani. Szedł z prędkością 4km/h. O której godzinie i w jakiej odległości od schroniska Ania spotka brata?

1

Odpowiedzi

2009-12-21T19:45:25+01:00
1.
a) S

2.
v1 = 6 km/h
v2 = 4 km/h
h1 = 9:00
s = 12,5 km
vwzg = v1 + v2
vwzg = 6 + 4 = 10 km/h
vwzg = s / t
t = s / vwzg
t = 12,5 / 10 = 1,25 h
h2 = 9:00 + 1:15 = 10:15
v1 = l / t
l = v1 * t
l = 6 * 1,25 = 7,5 km

Odp.: O 10:15, 7,5 km od schroniska.