Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-21T20:33:55+01:00
1)narysuj prostą i zaznacz po kolej boki tego trójkątai zaznacz początek prostej A a koniec B
2) narysuj dowolną półprosta w punkcie A
3)na półprostej odłóż kolejno trzy odcinki jednakowej długości.i poprowadz prostą przez punkt B i koniec ostatniego odcinka.
4)i kreśl prostą równoległą do narysowanej prostej ,przechodzące przez pozostałe dwa końce odkładanych odcinków.
25 2 25