Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-21T19:39:30+01:00
Jest dużo wzorów skróconego mnożenia ech, może o ten chodzi, to wzór sumy:

(a + b)² = a² + 2ab +b² kwadrat sumy

Inne wzory na poziomie gimnazjum to:
(a - b)² = a² - 2ab +b² kwadrat różnicy
(a + b)×(a - b) = a² - b² różnica kwadratów
Na poziomie liceum ważne jeszcze:
(a + b)³ = a³ + 3a²b + 3ab² + b³ sześcian sumy
(a - b)³ = a³ - 3a²b + 3ab² - b³ sześcian różnicy
a³ + b³ = (a + b) × (a² - ab + b²) suma sześcianów
a³ - b³ = (a - b) × (a² + ab + b²) różnica sześcianów
2009-12-21T19:39:48+01:00
2009-12-22T01:36:05+01:00