1.Przedstaw w formie cząsteczkowej,jonowej i jonowej skróconej równania reakcji wodorotlenku potasu z a)kwasen siarkowym(VI),b)kwasem fosforowym (V)

a)reakcja wodorotlenku potasu z kwasem siarkowym (VI):
zapis cząsteczkowy
zapis jonowy
zapis jonowy skrócony
b)reakcja wodorotlenku potasu z kwasem fosforowym (V):
zapis cząsteczkowy
zapis jonowy
zapis jonowy skrócony

2. Uzupełnij i uzgodnij równania reakcji :
a)Na2O + .....HCL -->.....+.....
b)Cao + H2SO4 -->.....+.....
c).....BaO +.....H3PO4 -->.....+.....

3.Nauczyciel podzielił uczniów na dwie grupy i polecił im otrzymywanie wodoru
w reakcji metalu z kwasem. Jedna grupa zaproponowała przeprowadzenie reakcji kwasu siarkowego(VI) z wiórkami magnezu,a druga - reakcję kwasu solnego ze sproszkowaną miedzią. Czy obie grupy otrzymały wodór? Odpowiedź Uzasadnij.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-21T19:58:46+01:00
2009-12-21T20:09:05+01:00
A)reakcja wodorotlenku potasu z kwasem siarkowym (VI):
zapis cząsteczkowy: 2KOH + H₂SO₄ -->K₂SO₄ + 2H₂O
zapis jonowy: 2K⁺ + 2OH⁻ + 2H⁺ + SO₄²⁻ ------> 2K⁺ + SO₄²⁻ + 2H₂O
zapis jonowy skrócony: 2H⁺+ 2OH⁻----->2H₂O
b)reakcja wodorotlenku potasu z kwasem fosforowym (V):
zapis cząsteczkowy: 6KOH + 2H₃PO₄ -->2K₃PO₄ + 6H₂O
zapis jonowy:6K⁺ + 6OH⁻ + 6H⁺ + 2PO₄³⁻ ------> 6K⁺ + 2PO₄³⁻ + 6H₂O
zapis jonowy skrócony: 6OH⁻ + 6H⁺---->6H₂O

2. Uzupełnij i uzgodnij równania reakcji :
a)Na₂O + 2HCl ----> 2NaCl + H₂O
b)CaO + H₂SO₄ ----> CaSO₄ + H₂O
c) 3BaO + 2H₃PO₄ ----> Ba₃(PO₄)₂ + 3H₂O

3.
Grupa pierwsza: Mg + H₂SO₄ ---> MgSO₄ + H₂
Grupa druga: Cu + HCl---> reakcja nie zachodzi !!!!

Odp. Wodór otrzymała tylko grupa pierwsza.
5 3 5