PILNE! Proszę o napisanie eseju, który będzie zajmował ok. 0,5 strony Wordzie czcionką 12. W eseju mają być odpowiedzi na pytania dotyczące wiersza A. Mickiewicza "Nad wodą wielką i czystą":
1. Dlaczego wybrałem ten wiersz (do tłumaczenia)
2. Co mi się w nim podobało.
Wystarczy kilka argumentów oczywiście w j. angielskim. Daje najlepszą.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-23T09:08:27+01:00
Adam Mickiewicz's poem is a lyric narrative, showing the relationship between man and nature. In fact, very interested in nature and the changes that occur in it. The song raises the problem of transcendence (universal truth about the fate of a human). Shows us that nothing in the place does not. According to Hercules' floats [Panta Rhei] changes. Please respect what we have every day. Do not look for another hard luck. After all, our very life is a gift from God.

Tłumaczenie:
Wiersz Adama Mickiewicza to liryk opisowy ukazujący relacje pomiędzy człowiekiem a naturą. W rzeczywistości bardzo interesuję się naturą i zmianami jakie w niej zachodzą. Utwór porusza problem przemijania (uniwersalna prawda o losie ludzkim). Ukazuje nam, że nic w miejscu nie stoi. Według Heraklesa " płynie [ panta rhei ] zmienia się . Należy szanować to co mamy na co dzień. Nie szukać usilnie innego szczęścia. Bo przecież samo nasze życie to jest dar od Boga.
Według mnie chyba o to ci chodziło , do końca nie mogłam wywnioskować co miałeś na myśli. Pozdrawiam . Liczę na naj .
1 5 1