Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-22T09:58:50+01:00
Kultura hellenistyczna powstała na skutek wymieszania się kultury greckiej z kulturami Wschodu. Według wzorów greckich budowano pałace królewskie, teatry, łaźnie, ośrodki gimnastyczne. Ludność przejmowała grecką modę, poznawała dzieła literackie. Powstawały piękne dzieła, np. posąg wenus z milo , płaskorzeźby z wielkiego ołtarza zeusa czy grupa Laokoona. W pobliżu założonego w Egipcie miasta Aleksandria, zbudowano latarnię morską, uważaną za jeden z siedmiu cudów świata, która nie zachowała się do czasów współczesnych. W Aleksandrii też powstała pierwsza w świecie akademia nauk.


Kultura hellenistyczna łączy w sobie grecką kulturę heleńską i wschodnią orientalną . Można by rzec, że był to zlepek wzajemnie przenikających się wierzeń, tradycji i kultury. W owych czasach na skutek wymieszania się kultur i religii powstał podatny grunt do rozwoju: nauki, sztuki, filozofii, piśmiennictwa, architektury.
Wielkimi ośrodkami kultury hellenistycznej były:
1) Aleksandria w Egipcie, gdzie Ptolemeusze założyli instytut naukowy, muzeum w którym, znajdowała się biblioteka i obserwatorium astronomiczne, ogród botaniczny i zoologiczny, zbudowano też latarnie morską na wyspie Faros przy wejściu do portu Aleksandrii-zaliczana do 7 cudów świata (130 m.wysokości)
2) Pergamon – tu wynaleziono pergamin wyprawiany ze skóry zwierząt wybudowano Akropol, biblioteki, teatr w stylu Korynckim, oraz sanktuarium Zeusa
3) Antiochia- gdzie władca Seleukos I zorganizował wyprawę uczonego Patroklesa na morze Kaspijskie. Budował świątynie i miasta na planie prostokąta. Seleukos I miał założyć aż 75 miast.
4) Rodos – ze swoim kolosem (34m statua boga słońca Heliosa)
5) Ateny i Efez

Najważniejsi uczeni kultury Hellenistycznej:
1. Euklides- (napisał podręcznik do geometrii „Elementy”)
2. Archimedes – (Prawo ciążenia)
3. Ptolemeusz – (system geocentryczny)
4. Arystarch z Samos – (odkrył teorie, którą potwierdził Kopernik)
5. Eratostenes - (twórca siatki geograficznej)
6. Zenon z Kationu – (Stoicyzm)
7. Polibiusz - (Historyk i Kronikarz)

Hellenizm cechuje:
- uniwersalizm
- większy zasięg oddziaływania od kultury klasycznej
- wzajemne przenikanie się idei religijnych greków i wschodu
- rozkwitem nauk ścisłych i przyrodniczych ( z których korzystamy do dziś)
- powstaniem nowych szkół filozoficznych ( stoicyzm)
- wykształceniem się ustroju państw, będącego połączeniem cech klasycznych z monarchią wschodu
- rozwojem monumentalnej architektury i rzeźby.
Mogę śmiało powiedzieć że znaczenie hellenizmu było ogromne dla:
- upowszechnienia kultury i języka greckiego w całym starożytnym świecie
- hellenizm stał się podstawą nowożytnej kultury świata
- przygotował również grunt pod chrześcijaństwo