Odpowiedzi

2009-12-21T19:49:18+01:00
Z powodu przywilejów, a raczej braku prześladowań Żydów w Polsce.
6 2 6
2009-12-21T19:48:08+01:00
Stosunki narodowościowe na terenie Rzeczpospolitej Obojga Narodów w granicach po Unii Lubelskiej zostały ukształtowane w znacznym stopniu we wczesnym średniowieczu. To wtedy właśnie ziemie późniejszej Polski zasiedliły plemiona zachodniosłowiańskie, a znaczną część terenów dzisiejszej Białorusi i Ukrainy objęli Słowianie Wschodni. Na północ od nich, w dorzeczu Dźwiny, Niemna i Pregoły, od dawna już mieszkały plemiona bałtyjskie, wymarli Prusowie oraz przodkowie Litwinów i Łotyszów, a na wschód od nich ludy fińskie, z których wywodzą się także Estończycy.
Układ ten został utrwalony przez powstanie w wieku X granic politycznych pomiędzy poszczególnymi grupami narodowościowymi. Szczególnie brzemienne w skutki było powstanie księstw polskiego i ruskiego. Ludy bałtyjskie aż do połowy XIII w. nie wykształciły instytucji państwa. Na podziały językowe i polityczne nałożyły się dodatkowo podziały religijne. Przodkowie Polaków zostali katolikami (proces był oczywiście długotrwały i objął całe wcześniejsze średniowiecze), Rusini przyjęli chrześcijaństwo w wersji prawosławnej, a niepodlegli Bałtowie pozostali poganami.
4 2 4