Prosze!daje naj
1.uzupełnij równania reakcji otrzymywania wodorotlenków
Na+H2O----->.......+...........
......+............----->Mg(OH)2
Snbr2+..........----->...........+KBr
Nil+NaOH--------->........+.........
.........+...........----->Bi(OH)3+NaCl
2.Tlenek dwuwartościowego metalu reaguje z wodą, tworząc wodorotlenek o masie cząsteczkowej 74 u . Jaki to metal?.Ułóż równanie reakcji tego metalu z z wodą
Obliczenie
równanie reakcji
odp
3.Napisz po jednym przykładzie równania reakcji otrzymywania
wodorotlenek ołowiu(II)
wodorotlenku, w którym metal jest jednowartościowy
dowolnego wodorotlenku trudno rozpuszczalnego w wodzie

1

Odpowiedzi

2012-10-11T10:29:36+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)
 2Na + 2H2O ---> 2NaOH + H2
 MgO + H2O ---> Mg(OH)2
 SnBr2 + 2KOH --->Sn(OH)2 + 2KBr
 BiCl3 + 3NaOH ---> Bi(OH)3 + 3NaCl

2)

mM(OH)2=74u

M+32+2=74

M = 40u ---> jest to Ca 

Ca + 2H2O ---> Ca(OH)2 + H2

3) 
Pb(NO3)2 + 2KOH ---> Pb(OH)2 + 2KNO3
2K + 2H2O ---> 2KOH + H2
CuSO4 + 2NaOH ---> Cu(OH)2 + Na2SO4

3 3 3