Odpowiedzi

2009-09-14T23:42:43+02:00
1). Dany jest trójkat ABC o wierzchołkach: A(-2,5), B(-2,-7), C (4,5). oBlicz obwód trójkata DEF, jeśli jest on podobny do trójkąta ABC w skali 3:4

Trzeba policzyć obwód ABC, a potem pomnożyć przez 3/4

AB=√(-2+2)²+(-7-5)² =√0²+(-12)²=√144=12
BC=√(4+2)²+(5+7)²=√6²+12²=√36+144=√180=√36×5=6√5
AC=√(4+2)²+(5-5)²=√6²+0=√36=6

Obw=12+6+6√5=18+6√5
Obw ΔDEF (18+6√5)×¾=13,5+4,5√5
17 4 17